Vacature Bestuursleden Vrienden

Gepubliceerd op 5 september 2023
Vacature Bestuursleden Vrienden

De Vereniging van Vrienden van Museum Heerenveen is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Heb je belangstelling of ben je benieuwd of het iets voor jou is? Neem contact met ons op.

Museum Heerenveen is een uniek dubbelmuseum met aansprekende tentoonstellingen en activiteiten. De Vereniging Vrienden van Museum Heerenveen heeft als taak materieel en immaterieel steun te verlenen aan Museum Heerenveen. In goed overleg met de directie en het bestuur van Museum Heerenveen speelt de Vereniging in op de wensen en doelstellingen van het Museum en bepaalt zij de wijze waarop steun wordt verleend.

Wie zoeken we

In verband met aftreden van de voorzitter en secretaris, en met het oog op het rooster van aftreden, zoeken we op dit moment een voorzitter, een secretaris en een algemeen lid. We zoeken mensen die zich verbonden voelen met (de historie van) Heerenveen. Een specifieke deskundigheid bijvoorbeeld op het gebied van ondernemerschap, accountmanagement of communicatie is een pre. Het bezit van een relevant netwerk en de wil om dit netwerk in te zetten is belangrijk.

Voorzitter:
Wat ga je doen: Je bent het gezicht van de Vriendenvereniging. Je leidt de bestuursvergaderingen en de jaarlijkse ALV. Daarnaast vertegenwoordig je het vriendenbestuur naar binnen en buiten. Je houdt overzicht over wat er gebeurt binnen de vereniging. Je houdt goed de vinger aan de pols dat de genomen besluiten ook worden uitgevoerd. Je bewaakt het beleidplan en zorgt ervoor ervoor dat deze actueel is en blijft. Je helpt de penningmeester mee met het werven van bedrijfsvrienden. 
 
Secretaris:
Wat ga je doen: Je verzorgt de notulen van vergaderingen, zo’n 5 à 6 per jaar. Je bent het schriftelijke aanspreekpunt voor onze Vrienden. Je houdt de emailbox bij en gaat over de binnengekomen post. Daarnaast zijn er, in overleg, ook nog andere taken voor de secretaris. Denk bijvoorbeeld aan het meeschrijven van het magazine De Vriend. Maar ook meedenken en meeorganiseren van activiteiten voor de Vrienden van Museum Heerenveen kan.

Algemeen lid:
Wat ga je doen: Je neemt deel aan de bestuursvergaderingen. Je denkt mee over de uitvoering van het beleidsplan. Je helpt mee aan het realiseren van de doelstellingen op het gebied waar jouw specialiteiten liggen. Dat kan zijn op het gebied van communicatie, ledenwerving, fondswerving, het organiseren van activiteiten of het schrijven van artikelen/ doen van onderzoek.   

Het bestuur

Het bestuur van de Vereniging van Vrienden bestaat uit vijf leden. De Vereniging heeft ten doel, het verlenen van steun aan Museum Heerenveen, het bevorderen van de publieke belangstelling en het vergroten van het draagvlak voor het Museum in Heerenveen en daarbuiten. De vereniging wil dit doel bereiken door:
- Betrokken vrienden creëren die zorgen voor een breed draagvlak van het museum in de gemeente en regio; 
- het werven van gelden om goed collectiebeheer, tentoonstellingen, publicaties en educatieve activiteiten mede mogelijk te maken;
- het organiseren van lezingen, excursies en andere voorkomende activiteiten;
- Het bevorderen van contacten tussen het museum en derden die belangrijk kunnen zijn voor het museum.
 
Het bestuur komt zo’n 5 / 6 keer per jaar bij elkaar. De vergaderingen verlopen in een gemoedelijke sfeer. Daarnaast representeren bestuursleden de Vereniging van Vrienden bij diverse activiteiten, en onderhouden zij de nodige interne en externe contacten. De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Procedure:

Wil je reageren? Stuur je beknopte cv en motivatie naar vrienden@museumheerenveen.frl. Meer weten? Stuur dan even een mailtje naar vrienden@museumheerenveen.frl met je telefoonnummer, dan belt een bestuurslid je ze snel mogelijk om de vragen te beantwoorden. 

Actueel
Doelgroepen

Vrienden van het Museum Heerenveen:

Word ook vriend

Rondleiding

ZILVERZAAL2

Haal meer uit je bezoek en vraag één van onze rondleiders mee!  

Historisch documentatie centrum

biblio

Onderzoek je geschiedenis in het Historisch documentatie centrum van Heerenveen.

Word ook Vriend

Vrienden

Steun ons museum en word Vriend en steun het verhaal van Heerenveen!

Achtergrond