Vriendenvereniging

Kees van de Vooren, voorzitter interim
Aernout Borms, penningmeester
Anna Edens, lid
Tanja Wenzler - Balkema, lid
 

ANBI gegevens

Aan de vereniging van Vrienden is door de Belastingdienst de Culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) verleend. Alle giften, hoe bescheiden ook, zijn meer dan welkom. De Vriendenvereniging hoeft als ANBI-instelling geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van uw bijdrage komt dus volledig ten goede bij de Vrienden!

Naam organisatie: Vereniging van Vrienden van Museum Heerenveen
Correspondentieadres: Minckelersstraat 11
Postcode/Woonplaats: 8442 CE Heerenveen
Telefoonnummer(s): 0513 623408
Emailadres: vrienden@museumheerenveen.frl
Bankrekeningnummer: NL61 RABO 0330 7262 77
RSIN/fiscaal nummer ANBI: 816175974

Doelstelling
Het verlenen van steun aan en het bevorderen van de publieke belangstelling voor het museum.

Hoofdlijnen beleidsplan 2023-2026:
Het uitvoeren van activiteiten die bijdragen aan de realisatie van de geformuleerde doelstelling. Een limitatieve opsomming van activiteiten:
• Het optreden als (mede-)bekostiger van de aanschaf van voor het museum belangwekkende oude objecten zoals Heerenveens zilverwerk en schilderijen van Heerenveense schilders of van Heerenveense taferelen.
• Het als (mede-)bekostiger ondersteunen van de aanschaf van meubilair en dergelijke, ook van belang voor de bijeenkomsten van Vrienden.
• Het (mede-)schrijven en distribueren van het periodiek de “Vriend” onder de leden van de vereniging en anderen.
• Het organiseren van bijeenkomsten van Vrienden en andere belangstellenden. Deze bijeenkomsten zijn gericht op het bevorderen van kennis en begrip van cultuur en historie en van de onderlinge contacten van de Vrienden.

De secretaris stelt jaarlijks een verslag op van de uitgeoefende activiteiten en de
penningmeester stelt een verslag op van de financiële gevolgen van de activiteiten.

Huishoudelijk regelement
In dit reglement wordt een aantal zaken geregeld waar de statuten niet of niet volledig in voorzien. Het huishoudelijk regelement kunt u hier lezen.

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen beloning anders dan een (eventuele) vergoeding van de door hen bij de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Financiële verantwoording:
2023
2022
2021 

Actueel
Doelgroepen

Vrienden van het Museum Heerenveen:

Word ook vriend

Rondleiding

ZILVERZAAL2

Haal meer uit je bezoek en vraag één van onze rondleiders mee!  

Historisch documentatie centrum

biblio

Onderzoek je geschiedenis in het Historisch documentatie centrum van Heerenveen.

Word ook Vriend

Vrienden

Steun ons museum en word Vriend en steun het verhaal van Heerenveen!

Achtergrond