Privacy en cookies

Privacy & Cookies
Museum Heerenveen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

1. Algemeen
Dit is de privacyverklaring van Stichting Museum Heerenveen (KvK 41001926). In dit reglement laat Museum Heerenveen zien op welke manier zij dagelijks omgaat met persoonsgegevens en privacy. Deze verklaring heeft betrekking op alle online en offline gegevensverzamelingen van alle soorten persoonlijke gegevens. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Museum Heerenveen conformeert zich daarbij aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u gebruik maakt van de website van Museum Heerenveen of anderszins persoonlijke informatie verstrekt, gaat u akkoord met deze privacyverklaring. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen. Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Museum Heerenveen. In het geval van een websitebezoek dient u zich ervan bewust te zijn dat Museum Heerenveen niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen ook al wordt deze link op onze website geplaatst.

2. Verzameling van persoonsgegevens
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Wij vragen niet meer gegevens van dan strikt noodzakelijk. De persoonsgegevens die door Museum Heerenveen kunnen worden verwerkt zijn: NAW-gegevens, telefoon / e-mailgegevens, geslacht, bankrekeningnummer(s), Social Media accounts, gebruikersgegevens.

3. Gebruik van persoonsgegevens
1. Museum Heerenveen kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • Als u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Museum Heerenveen de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de u toe te zenden.
  • Als u Vriend wordt van de Vereniging van Vrienden van Museum Heerenveen, verwerkt het museum uw NAW en bankrekeninggegevens om uw lidmaatschap uit te voeren.
  • Als u een bestelling doet, gebruikt Museum Heerenveen de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen.
  • Als u Museum Heerenveen om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Museum Heerenveen de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
  • Als u de website bezoekt, worden gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruikt voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze tentoonstellingen en diensten.
  • Als u ons volgt op Facebook of Twitter is het voor het museum mogelijk uw profiel te bekijken. Wij bewaren gegevens die u op een externe social media site hebt geplaatst waartoe wij toegang hebben (zoals door u geplaatste recensies). Bij het plaatsen van gegevens online mag op de rechten van anderen geen inbreuk worden gemaakt (waaronder het recht op privacy) en dient u er zich van bewust te zijn dat anderen uw gegevens kunnen gebruiken, 'taggen' en/of opnieuw publiceren op een manier die u niet zou verwachten (ook op een manier die onwettig is). U begrijpt dat wij en anderen uw publiekelijk online geplaatste gegevens mogen gebruiken en opnieuw publiceren.

2. De verwerking van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde. Zonder deze verwerking kunnen wij geen contact met u onderhouden, u niet informeren en voor onze zakelijke klanten geldt dat u bijvoorbeeld niet kunt kopen op factuur. Ook als Museum Heerenveen de gegevens met toestemming heeft verkregen, mag u deze toestemming weer intrekken.

3. Inzage, Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens
U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens conform het bepaalde in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u van een van deze rechten gebruik wil maken kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij Museum Heerenveen middels e-mail info@museumheerenveen.frl of post Museum Heerenveen, Minckelersstraat 11, 8442 CE Heerenveen. Museum Heerenveen heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal het museum laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij het museum, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Onderaan iedere digitale nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Afmelden voor de nieuwsbrief is tevens mogelijk door een e-mail te zenden aan info@museumheerenveen.frl.  

4. Bewaartermijn
Wij vragen u niet om meer gegevens dan strikt noodzakelijk en bewaren deze niet langer dan nodig is voor de doeleinden zoals opgenomen in deze verklaring. Het museum houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

5. (digitale) Beveiliging van persoonsgegevens
Museum Heerenveen heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Alle persoonsgegevens zijn opgeslagen in een database die uitsluitend toegankelijk is voor medewerkers van Museum Heerenveen, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. We raden u aan voorzichtig te zijn bij het gebruik van het internet.

6. Doorgifte aan derden
Museum Heerenveen zal uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij:
a. doorgifte geschied aan een door Museum Heerenveen voor de in deze privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met wie Museum Heerenveen een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
b. Museum Heerenveen hiertoe is gehouden op grond van de wet.

7. Cookies en Google Analytics
Wij maken op deze website gebruik van cookies om u de beste gebruikerservaring te geven. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Museum Heerenveen maakt gebruik van cookies van Google om statistieken te verzamelen over het gebruik van onze website. Hiermee kunnen we de website vervolgens verbeteren voor uw gemak. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Voor meer informatie over de wijze waarop Google gebruik maakt van cookies, verwijzen we u naar deze website: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Ook kunt u cookies na het bezoek aan de website van uw computer verwijderen. De manier waarop u cookies kunt uitschakelen of verwijderen verschilt per browser. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar de help-functie van uw browser om de instellingen aan te passen.

8. Social media
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

9. Wijzigingen in de privacyverklaring
We evalueren regelmatig ons privacy beleid. Dit kan leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 2 december 2021.

Actueel
Doelgroepen

Vrienden van het Museum Heerenveen:

Word ook vriend

Rondleiding

ZILVERZAAL2

Haal meer uit je bezoek en vraag één van onze rondleiders mee!  

Historisch documentatie centrum

biblio

Onderzoek je geschiedenis in het Historisch documentatie centrum van Heerenveen.

Word ook Vriend

Vrienden

Steun ons museum en word Vriend en steun het verhaal van Heerenveen!

Achtergrond