STROOMOPWAARTS

Gepubliceerd op 5 januari 2022
STROOMOPWAARTS

16 april 2022 - 3 juli 2022
Van 16 april tot en met 3 juli 2022 organiseert Museum Heerenveen de tentoonstelling Stroomopwaarts, waarin heden en verleden bij elkaar gebracht worden op basis van het landschap en kunst. De elementen aarde en water centraal. Het verhaal van Heerenveen is immers onlosmakelijk verbonden met dat van de veenbazen, de turf en het water. Het waren de Heeren van het Veen die met de oprichting van de Schoterlandse Veencompagnie in 1551 de basis legden voor het huidige Heerenveen. Ontginning en transport van ‘het bruine goud’ hebben een onuitwisbare stempel op het landschap gedrukt. Ook nu nog vormt het veenlandschap een bron van inspiratie, zo tonen de hedendaagse kunstenaars. Deelnemende kunstenaars zijn Krijnie Beyen, Pat van Boeckel, Johannes Bosgra, Rien Broekhuijsen, Flos Pol en Gerwald Radsma. Met het (Friese) landschap als muze laten zij zich inspireren door de beeldtaal van de natuur. 

Ga met de stroom mee, of er juist tegenin. De tentoonstelling Stroomopwaarts is in Museum Heerenveen te zien van 16 april tot en met 3 juli 2022.

Stroomopwaarts2
Stroomopwaarts 1
Stroomopwaarts3

Ontdek onze kunstenaars

Krijnie Beyen
Krijnie Beyen toont de waarheid die onder schoonheid verborgen is. Elk perspectief is anders, en is geworteld in het verleden. Schoonheid kan nieuwe inzichten openen. Water als bron van leven en drager van herinneringen is haar inspiratiebron. Het bewuste ‘zijn’ van ieder uniek mens is belangrijk voor Beyen. Kunst, als verbinder tussen herkenning en schoonheid, draagt bij aan de ontwikkeling van dit ‘zijn’. 

Johannes Bosgra
Johannes Bosgra maakt verstilde foto’s en videowerken op de scheidslijn tussen abstractie en figuratie. Het Friese landschap is zijn muze en zijn muze verkommert. Met zijn zesluik Bomen van Bosgra wil hij mensen door schoonheid verleiden om een bijdrage te leveren aan meer biodiversiteit en een beter landschap. Het blauwgrijze kleurenpalet en de verstilde abstrahering van dit werk zijn gebaseerd op het werk van Willem van Althuis.

Rien Broekhuijsen
Rien Broekhuijsen is geraakt door de geschiedenis van dit deel van het land. Wandelend over de uitgestrekte velden zijn de verhalen van vroeger haast voelbaar. De laaghangende mist in de ochtend, voorzichtig geraakt door een aarzelende zon, houdt nog de aanwezigheid vast van dat wat we wel vermoeden, maar niet kennen. Turf staat voor Broekhuijsen symbool voor de relatie met de grond waarop hij leeft. Het veen is een vruchtbare biotoop met een bijzondere verscheidenheid aan planten, insecten, kleine zoogdieren en vogels. Dit werk is daarvan een verbeelding. Het is aan de kijker om mogelijke associaties en gedachten te laten ontstaan. 

Flos Pol:
Flos Pol woont en werkt sinds 2017 in Kloosterburen in de gemeente Het Hoogeland. Ze is gefascineerd door vormen en structuren die ze tegenkomt in de natuur. De natuur en de tuin zijn haar directe inspiratiebronnen. Ze put oneindig veel inspiratie uit de cyclus van groei, bloei en verval. Het werk is divers maar ook gelijkgestemd, er is een bepaalde samenhang tussen de verschillende werken net zoals in de natuur het geval is.

Gerwald Radsma:
In tegenstelling tot een schilder die een geheel nieuwe werkelijkheid kan construeren, bevindt de digitale kunstenaar zoals Radsma zich tussen de naakte realiteit van fotografie en de volledige vrijheid van de schilder. Radsma mixt in realtime de bezoeker met een video van water. Bezoekers die goed opletten zien zichzelf dus terug in het werk. Radsma vindt het interessant als de toeschouwer zelf onderdeel is van of participeert in het werk. "In de samenleving gaat het vaak om "ik". Als kunstenaar vind ik het leuk om het dan over de "jij" te hebben, zodat jij het dan weer gewoon over "jezelf" kunt hebben."

In de wieg gelegd

Pat van Boeckel maakte speciaal voor Museum Heerenveen de installatie 'In de wieg gelegd'. In zijn videokunst onderzoekt Van Boeckel de verwevenheid tussen de mens en zijn (natuurlijke) omgeving. Het werk van Van Boeckel draait om ervaring. De kijker stapt als het ware een andere wereld binnen.Wanneer ben je ergens voor in de wieg gelegd. Waar is het landschap van Friesland eigenlijk voor in de wieg gelegd? De mooie plassen die zijn vaak ontstaan door de afgraving van het turf en de uitbuiting van de arbeiders die dat voor een hongerloon moesten doen. Is ‘Us Men’ de zwarte koe, het symbool van Friesland is plots een vervuiler geworden door de stikstof die hij uitstoot? De Kievit en de Grutto zijn al langer veel minder hoorbaar.
De schoonheid van Zuidoost Friesland heeft nooit stilgestaan en is constant in verandering. Ik hoop dat het lang behouden mag blijven, ook voor de baby's die morgen nog in de wieg gelegd zullen worden. (Pat van Boeckel)

De installatie In de weig gelegd is onderdeel van de tentoonstelling Stroomopwaarts en nu te zien in Museum Heerenveen.

PatvB1
Pat vB3

Stroomopwaarts is een samenwerking tussen vijf musea in Zuidoost Friesland: Museum Opsterlân, Museum Heerenveen, Vlechtmuseum, Museum Dr8888 en Museum Belvédère. Ieder museum organiseert een eigen tentoonstelling die reflecteert op (een deel van) de cultuurgeschiedenis van de Zuidoosthoek van Friesland.

Logo Stroomopwaarts
Actueel
Doelgroepen

Vrienden van het Museum Heerenveen:

Word ook vriend

Rondleiding

ZILVERZAAL2

Haal meer uit je bezoek en vraag één van onze rondleiders mee!  

Historisch documentatie centrum

biblio

Onderzoek je geschiedenis in het Historisch documentatie centrum van Heerenveen.

Word ook Vriend

Vrienden

Steun ons museum en word Vriend en steun het verhaal van Heerenveen!

Achtergrond